Frame 202269494.jpg__PID:8aa9ff13-6e51-4cec-9635-5f60a11ff5aaGroup 202269500.png__PID:ff136e51-ecec-4635-9f60-a11ff5aa726a
Frame 202269490.png__PID:eaa25a6c-8aa9-4f13-ae51-ecec96355f60Frame 202269486-mb.png__PID:b4269291-4a01-47ab-bd47-b6672f201087
Frame 202269492.png__PID:5a6c8aa9-ff13-4e51-acec-96355f60a11fFrame 202269492-mb.png__PID:68b42692-914a-4137-ab7d-47b6672f2010
Frame 202269493.png__PID:a25a6c8a-a9ff-436e-91ec-ec96355f60a1Frame 202269493-mb.png__PID:aa68b426-9291-4a01-b7ab-7d47b6672f20
Frame 202269493.png__PID:a25a6c8a-a9ff-436e-91ec-ec96355f60a1Frame 202269493-mb.png__PID:aa68b426-9291-4a01-b7ab-7d47b6672f20
Frame 202269564.png__PID:0de42e19-043a-489d-90ad-bf3f2b94c6e4Frame 202269493-mb.png__PID:aa68b426-9291-4a01-b7ab-7d47b6672f20
Frame 202269490.png__PID:eaa25a6c-8aa9-4f13-ae51-ecec96355f60Frame 202269486-mb.png__PID:b4269291-4a01-47ab-bd47-b6672f201087
Frame 202269564.png__PID:0de42e19-043a-489d-90ad-bf3f2b94c6e4Frame 202269493-mb.png__PID:aa68b426-9291-4a01-b7ab-7d47b6672f20
Frame 202269564.png__PID:0de42e19-043a-489d-90ad-bf3f2b94c6e4Frame 202269493-mb.png__PID:aa68b426-9291-4a01-b7ab-7d47b6672f20
Frame 202269564.png__PID:0de42e19-043a-489d-90ad-bf3f2b94c6e4Frame 202269493-mb.png__PID:aa68b426-9291-4a01-b7ab-7d47b6672f20
Frame 202269564.png__PID:0de42e19-043a-489d-90ad-bf3f2b94c6e4Frame 202269493-mb.png__PID:aa68b426-9291-4a01-b7ab-7d47b6672f20
Frame 202269564.png__PID:0de42e19-043a-489d-90ad-bf3f2b94c6e4Frame 202269493-mb.png__PID:aa68b426-9291-4a01-b7ab-7d47b6672f20

聲享年中慶

活動辦法

・活動時間:6/24 - 6/30
・商品放入購物車不代表購物成功,需完成購物流程並產生訂單編號始代表訂購成功
・所有優惠商品均為限量,售完為止;實際折扣依最終系統產生之價格為準
・贈品活動如與購物車不符,請以購物車標示為準,活動贈品數量有限,送完為止恕不補送
・贈品詳細內容與規格皆以實物為準,不得要求贈品更換或轉讓
・聲闊保有隨時修改、終止活動之權利,活動辦法、過程如有疑義,聲闊亦保有最終解釋權利