Frame 202269516.jpg__PID:e3412553-0764-40ec-bd7f-a276b3acd3c9soundcore
夏日零距離.jpg__PID:ede34125-5307-44b0-acbd-7fa276b3acd3
Frame 202269547.png__PID:039e25f2-28c7-4187-9999-ede341255307Frame 202269552.png__PID:bca18530-06dc-48c4-aca8-dc0b880ddbab
Slice 1.png__PID:29bd4687-a416-420e-86fc-68395cf42757
Group 202269535.png__PID:4687a416-220e-46fc-a839-5cf4275773ec
Frame 202269516.png__PID:99ede341-2553-4764-b0ec-bd7fa276b3acSlice 8.png__PID:f9e6d470-6f0d-401e-8790-c916eb9e30af
Group 202269540.png__PID:28c78187-1999-4de3-8125-530764b0ecbdSlice 9.png__PID:d4f9e6d4-706f-4dd0-9e07-90c916eb9e30
Group 202269538.png__PID:1999ede3-4125-4307-a4b0-ecbd7fa276b3Slice 2.png__PID:4dc2d1d4-f9e6-4470-af0d-d01e0790c916
Group 202269539.png__PID:871999ed-e341-4553-8764-b0ecbd7fa276Slice 3.png__PID:0ddbab4d-c2d1-44f9-a6d4-706f0dd01e07
Group 202269557.png__PID:81871999-ede3-4125-9307-64b0ecbd7fa2Slice 4.png__PID:ab4dc2d1-d4f9-46d4-b06f-0dd01e0790c9
Group 202269537.png__PID:f228c781-8719-49ed-a341-25530764b0ecSlice 5.png__PID:880ddbab-4dc2-41d4-b9e6-d4706f0dd01e
Group 202269541.png__PID:25f228c7-8187-4999-ade3-4125530764b0Slice 6.png__PID:dbab4dc2-d1d4-49e6-9470-6f0dd01e0790
Group 202269542.png__PID:9e25f228-c781-4719-99ed-e34125530764Slice 7.png__PID:0b880ddb-ab4d-42d1-94f9-e6d4706f0dd0
Frame 202269548.png__PID:43039e25-f228-4781-8719-99ede3412553Frame 202269553.png__PID:adbca185-3006-4cb8-842c-a8dc0b880ddb
Frame 202269549.png__PID:6443039e-25f2-48c7-8187-1999ede34125Slice 10.png__PID:1e0790c9-16eb-4e30-af65-9f02550aa879
Frame 202269510.png__PID:a5464164-4303-4e25-b228-c781871999edSlice 11.png__PID:d01e0790-c916-4b9e-b0af-659f02550aa8
Frame 202269511.png__PID:41644303-9e25-4228-8781-871999ede341Slice 12.png__PID:0dd01e07-90c9-46eb-9e30-af659f02550a
Frame 202269512.png__PID:46416443-039e-45f2-a8c7-81871999ede3Slice 13.png__PID:6f0dd01e-0790-4916-ab9e-30af659f0255
Frame 202269550.png__PID:20a54641-6443-439e-a5f2-28c781871999Frame 202269519.png__PID:a1853006-dcb8-442c-a8dc-0b880ddbab4d
Frame 202269551.png__PID:e320a546-4164-4303-9e25-f228c7818719Frame 202269554.png__PID:af659f02-550a-4879-a598-b316e5ab627e
Frame 202269471-sc.png__PID:c5ad3927-4a32-4c9f-98b2-177db77bd80e
Frame 258-1.png__PID:c06d516f-788b-4401-b0f4-1a0783918df8
Frame 244-1.png__PID:516f788b-e401-40f4-9a07-83918df8ecf4
Frame 257-1.png__PID:6d516f78-8be4-41b0-b41a-0783918df8ec
Frame 7517-1.png__PID:ac89bac0-6d51-4f78-8be4-01b0f41a0783
Frame 7513-1.png__PID:bac06d51-6f78-4be4-81b0-f41a0783918d
Frame 7515-1.png__PID:89bac06d-516f-488b-a401-b0f41a078391

夏日零距離

活動辦法

・活動時間:6/1 - 6/30
・登錄網址:https://forms.gle/zhvUqK2ejUkekhQRA
・本次活動需於活動期間於遠傳實體門市購買並完成表單登錄方能享有抽獎資格
・本次活動需要於遠傳實體門市購買,並完成所有購物流程
・贈品詳細內容與規格皆以實物為準,不得要求贈品更換或轉讓
・聲闊保有隨時修改、終止活動之權利,活動辦法、過程如有疑義,聲闊亦保有最終解釋權利